о Городе и для Города

Афиша Полоцка с 16 по 23 сентября. Концерты, выставки, культурные мероприятия

Автор:  polotsk.museum.by 


Концертный зал Софийского собора:

18 сентября (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая. Цена билета – 10 руб.

Тел.: 42-51-34, 42-17-51


Софийский собор:

Выстаўка «Геральдычная кафля канца ХVІ - ХVІІІ стст.». На ёй экспануюцца прадметы з фондаў НПГКМЗ, выяўленыя ў культурным пласце Полацка ў выніку археалагічных раскопак і падчас наглядаў навуковых супрацоўнікаў за будаўнічымі работамі на гістарычнай тэрыторыі. Увазе наведвальнікаў прадстаўлена кафля з рэлігійнымі матывамі, з выявамі дзяржаўных гербаў, з гербамі сярэдняй і заможнай шляхты, з манаграмамі.

Тел.: 42-53-40


Музей белорусского книгопечатания:

«Служэнне роднаму слову». Выстаўка прымеркавана да 1 верасня і прысвечана пісьменнікам-юбілярам гэтага года: Максіму Багдановічу, Цётцы, Змітраку Бядулі, Янку Журбе, Кандрату Крапіве, Міхасю Чароту, Івану Мележу, Івану Шамякіну, Нілу Гілевічу, Генадзю Бураўкіну, Васілю Вітку і некаторым іншым. На выстаўцы можна будзе ўбачыць розныя выданні найбольш вядомых твораў гэтых аўтараў з фондаў НПГКМЗ.

Выстаўка «Пеўчыя рукапісныя кнігі ХVІ–ХІХ стст. са збору Наўгародскага музея-запаведніка». Такія кнігі перапісвалі і аздаблялі шматфарбнымі застаўкамі, буквіцамі ды мініяцюрамі стараверы. Сярод кніг можна ўбачыць і каштоўныя помнікі веткаўскага пісьма. Ветка, што на Гомельшчыне, дала прытулак шматлікім уцекачам-стараверам і стала своеасаблівым цэнтрам кніжнай культуры. На выстаўцы можна ўбачыць унікальныя ўзоры стараверскай пеўчай традыцыі і кніжнага пісьма, якія і зараз зачароўваюць нас сваёй прыгажосцю, арыгінальнасцю і майстэрствам выканання.

Тел.: 42-57-25


Природно-экологический музей:

«Дзіўныя імгненні». Выстава клуба фатографаў дзікай прыроды Беларусі.На выставе прадстаўлены работы Сяргея Плыткевіча, Віктара Казлоўскага, Андрэя Шымчука і іншых фатографаў. Іх здымкі перадаюць чароўную прыгажосць роднага краю, эмацыйны стан насельнікаў свету жывой прыроды і натхняюць іншых на пошук новых унікальных кадраў.

Тел.: 42-42-13


Краеведческий музей:

«Манетнае сузор’е Беларусі». На выставе прадстаўлена больш за 140 манет з музейнага збору Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея запаведніка, якія выпушчаны ў абарачэнне Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь за дваццаць гадоў /першыя манеты Рэспублікі Беларусь з’явіліся 27 снежня 1996 года/.

Завітайце на выставу - і вы пазнаеце, адкуль паходзіць назва "манета", як называліся першыя манеты, адчаканеныя на Русі князем Уладзімірам Святаславічам, як выглядае першая памятная манета Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якія памылкі сустракаюцца на манетах …

Выставка «Аргонавты Средневековья» посвящена общеевропейской истории конца первого тысячелетия нашей эры. Её формат сочетает иллюстративный материал на постерах с подлинными артефактами эпохи викингов. Посетители выставки могут познакомиться с дружинной культурой викингов, погребальными обрядами и связанными с ними религиозными представлениями.

Тел.: 42-27-15


Детский музей:

Выставка «Сколько весит осень?» (совместно с д/у № 29, 14, 13, 30 г. Полоцка) 

Тел.: 42-45-58


Художественная галерея:

Коллекция работ Народных художников Беларуси (из собрания галереи «Дом картин» г. Минск). Выставка картин мастеров, удостоившихся почётного звания Народного художника Беларуси. В нашей стране такое звание присвоено 31 художнику, произведения которых, бессомненно, являются настоящими сокровищами отечественного искусства. На выставке Вы сможете увидеть работы таких известных мастеров живописи как: В.К. Бялыницкого-Бирули, Г.Х. Ващенко, В.В. Волкова, А.М. Кищенко, Г.Г. Поплавского, В.К. Цвирко и других. Проведение выставки стало возможным благодаря сотрудничеству с галереей "Дом картин" (Минск), предоставившей работы из своего уникального собрания.

Цветной эстамп. Выставка графики белорусских художников (из собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника). Эстампом называют произведение графики, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы (матрицы). Каждый гравёр имеет свои «секреты», маленькие усовершенствования или новые приёмы, позволяющие разнообразить каждую технику графики. 

Выставка «Лики власти» в рамках проекта «Единое культурное пространство» с Новгородским объединённым музеем-заповедником. Выставка условно состоит из двух блоков, один из которых представляет так называемая «Романовская сюита» - ретроспективная серия портретов правителей династии Романовых, исполненная в 1817 г. во Франции по оригиналам французского художника-миниатюриста Ж.-А. Беннера. Вторая часть выставки состоит из исторических картин знаменитого русского живописца Николая Николаевича Ге, написанных во второй половине XIX века.

Стационарная выставка «Стенопись XII-XIX вв. Спасо-Преображенского храма».

Тел.: 42-36-32


Музей боевой славы:

Выставка «Цена оккупации», приуроченная к 75-й годовщине с начала Великой Отечественной войны и оккупации гитлеровскими захватчиками территории Беларуси. Приглашаем полочан и гостей города увидеть уникальные фотографии, сделанные захватчиками в оккупированном Полоцке, документы полочан выданные оккупационными властями, познакомиться с денежной единицей фашистского Рейха на оккупированных территориях – немецкой рейхсмаркой.

Тел.: 43-44-21

Яндекс.Метрика